Флаер за првачиња

Нов распоред 

ЦамСцаннер 2024-03-01 11.16

Досие на годишен план

ЦамСцаннер 2024-03-01 11.3

Баланс на состојба

90316-potpisana

78711-potpisana

60310

660314-potpisana

Список на првачиња

Список на запишани првачиња за учебната 2023-2024 год.

Календар

Kалендар за учебната 2023-2024 год

Распоред на звонење

Распоред нов за ѕвонење

Распореди

Распоред ДОД и ДОП учебна 23-24 год. септември-делкември

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ одделенска настава

Распоред на часови

Приемни денови

Приемни денови на наставници за родителите за учебната 2023-2024

Прилози

Документациски_прилози_на_Годишниот_извештај_за_учебната_2022-23_год.

Извештај и програма

Годишен_извештај_за_учебната_2022-2023_год.

Годишна_програма_2023-2024_год.

Брошура

Brosura

САМОЕВАЛУАЦИЈА-2021-2023-година

Насловна_Самоевалуација    

Самовалуација-2021-2023-год.  

Последна_страна_самоевалуација

Соопштение за првачиња

 

Годишен план за спречување на корупција

CamScanner 04-04-2023 12.34

Биланс на состојба

Bilans na sostojba 787

Bilans na sostojba 60310

Bilans na sostojba 60314

bilans na sostojba 90316

Приходи и расходи

Prihodi i rashodi 787

Prihodi i rashodi 60310

Prihodi i rashodi 60314

Prihodi i rashodi 90316

Политика за справување од насилство-2023

Politika-za-spravuvanje-od-nasilstvo-2023

Упатство за постапката за пријавување и заштита на ученик жртва

Упатство-за-постапката-за-пријавување-и-заштита-на-ученик-жртва-на-која-било-од-формите-на-насилство-злоупотреба-и-занемарувањеГодишна_програма_2022-2023

Распореди

Распоред-на-часови-одделенска-настава

Распоред-2022-2023-год

Распоред-за-дод-и-доп-септември-октомври

Распоред-за-дод-и-доп-јануари-јуниНасловна_за_годишна_програма_2022-2023

Годишен извештај

Годишен_извештај_за_учебната_21-22-год. 

Насловна_годишен_извештај_2021-2022_год

Програма за работа на Директорот

Програма-за-работа-на-директорот-2021-2022-Тања-Николова

Прилози на Годишен извештај

Документациски_прилози_на_Годишниот_извештај_за_учебната_2019-20год

Годишна програма

годишна-програма-2020-2021најнова-со-измени (1)

Внатрешна организација во ООУ„Рајко Жинзифов“Д.Оризари, Велес

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ООУ„Рајко Жинзифов“Д.Оризари, Велес

Годишна програма на училиштето и насловна за годишна програма

годишна програма 2020-2021најнова со измени

Насловна за годишна програма 2021-2022 најнова

Распоред за дод и доп септември, октомври

Годишна програма на педагогот

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТA НА ПЕДАГОГОТ

Годишен извештај и насловна за годишен извештај

Годишен извештај 2020-2021 год.

Насловна годишен извештај 2020-2021 год

]Годишна програма на психологот

годишна програма на Психологот 2021 – 2022

Развојна Програма 2021 – 2025

Развојна програма 21-25 конечна

Документациски прилози на Годишниот извештај за учебната 2020-21 год

Документациски прилози на Годишниот извештај за учебната 2020-21 год

Програма за работа на директорот 2021 – 2022

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Годишен план за јавни набавки во 2021 годинаГодишен план

Акциски планови за стручни активи  –  2021 – 2022 год

Akciski planovi za strucni aktivi 2021-2022 god.

ГОДИШЕН СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

ГОДИШЕН СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА