Лучков Тоше

Психолог во ооу Рајко Жинзифов Г.Оризари Велес

Психологија завршив на факултетот за психологија при Меѓународниот Универзитет Гаврило Романович во Св.Николе. Вработен сум во училиштето од јануари 2014 година. Како психолог во училиштето несебично се грижам за психичкиот развој кај учениците. Заедно решаваме било какви проблеми, ситуации и моменти кои се дел од нашето секојдневие во училиштето. Само со потполно правилно усмерени индивидуи, можеме да дојдеме до правилните вредности во животот, а со тоа и да распознаеме што е правилно и вистинско во животот, а што не е. Моја мисија е да им го покажам вистинскиот пат на учениците. Пат по кој тие никогаш нема да бидат обесхрабрени, беспомошни и несигурни. Баш напротив би израснале во здрави индивидуи и би биле фактор во општеството со што ќе допринесат за едно подобро утро кон кое сите ние се стремиме.

Службено лице за контакт за посредување со информации

Тоше Лучков

тел  078440042

Е-маил

toseluckov@gmail.com