Марија         Стојановска  педагог  во  ООУ „Рајко Жинзифов“ Г.Оризари,Велес.

 

Педагогија завршив на филозофскиот факултет на универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје. Да се биде педагог е голем благодет, голема среќа и голем предизвик, затоа што децата се единствениот фактор во работата, фактор кој низ воспитно образовниот процес се развива во една зрела личност, личност способна да се прилагоди на општеството и на сите предизвици кои следат во текот на животот. Својот професионален и кариерен развој го започнав како професор по предметот Педагогија во СОУ„Гимназија Кочо Рацин“, а од 2014 год работам како педагог во нашето училиште ООУ„Рајко Жинзифов“Г.Оризари, Велес. Во училиштето се реализираат голем број на активности, учествуваме на конкурси, натпревари, манифестации, настани. Работиме преку стручни активи, развојни подрачја, училишни организации како и прокети кои се наш голем предизвик, но и задоволство, затоа што преку нив се добиваат одредени грантови со кои го збогатуваме дидактичкиот материјал во училиштето, но и го разубавуваме училишниот простор.

Затоа не застануваме тука продолжуваме со работа, отворени сме за соработка и нови предизвици затоа што сите заедно настојуваме да создадеме една добра и пријатна атмосфера за работа да создадеме позитвна клима која ќе биде поттик и стимул за учениците.