Годишен план за јавни набавки за 2023 година

    

Годишни планови за Јавни набавки 

https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/annual-plans?Category=2

 

Огласи за јавни набавки

https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/announcements?Category=4

 

Известувања за склучени договори

https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/notifications-for-acpp?Category=5

 

Склучени договори и Известувања за реализирани договори

https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/realized-contract?Category=5

Новости Инфо
Последните новости
Видете ги сите
Категории