• All
  • Uncategorized

Државен натпревар по македонски јазик

Дабар 2023-Меѓународен натпревар по Информатика

 

Награден-Еко постер

Поставување фотоволтаици

Еко активност-садење на зачински билки

Детска Недела

        

28 Септември – Меѓународен Ден на Бошњаците

         

Европска недела на мобилност-22 Септември ден без автомобили

   

Прв училишен ден