Е – учебници и Едукативни материјали

 

Е – Учебници за VI одд

https://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/lista-ucebnici/osnovno/6/1?fbclid=IwAR3WR7873LnKqYlHdm8nFaiaObRZean410KpcTBQn5_yon9I8Uq2WkRQpjc

Е – Учебници за VII одд

https://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/lista-ucebnici/osnovno/7/1?fbclid=IwAR3h2lWPXhUaVWhmn_RLTDIxuDEXK4uAFgpWY6lwBmGxKkXTpJqo2_2tVpI

Е – Учебници за VIII одд

https://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/lista-ucebnici/osnovno/8/1?fbclid=IwAR1OSKC0B7j_eNdIMUI8NaY0f_WLm6Vj3CVlyb7T1HLCwpfSGhpjvi3jhE0

Е – Учебници за IX одд

https://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/lista-ucebnici/osnovno/9/1?fbclid=IwAR0YeoEANfGYQDMZMtcSklmhaWCZPBVyBeGcP3DbAjUAFFsMpA5obWExxDg

 

Учебници за одделенска настава

Учебници за I одд

https://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/lista-ucebnici/osnovno/1/1?fbclid=IwAR3jVya8nVGNziSDQ4Tsd-R4N0Hn5gEc-M1U0f9SvkUg4W5g-s8nCUtDUiw

Учебници за II одд

https://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/lista-ucebnici/osnovno/2/1?fbclid=IwAR38DuxyuNAzaa3HDH-K4T2s_Iel88QW4ZbU_lJG3ltF_pf0gWwokUFy8l4

Учебници за III одд

https://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/lista-ucebnici/osnovno/3/1?fbclid=IwAR3bHBjK4SzACRUBO-ykhgXuRfPwkj2E9U9aBIKgOzoTaYBcYVhYV0csVWc

Учебници за IV одд

https://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/lista-ucebnici/osnovno/4/1?fbclid=IwAR0JQ3w06j_JfhZ2zgrWSiQFjpLIxFe6j3WDYi2b6WQktVsNJzlUztYO9jI

Учебници за V одд

https://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/lista-ucebnici/osnovno/5/1?fbclid=IwAR0cV6JC8KpBliiqestpy_IrF_ZBccZhi_4w_7PbKP8v8v-4lSjFiiKPbeU

Goethe – институт материјали

https://www.goethe.de/ins/mk/mk/kul/ser/onl.html?fbclid=IwAR0o6pMTJNH5Krf0rze_KsMWN1Cs2tCg9ddVgV35dWK-tbWVZ7u0eOKI87c

Едуино настава

Основно образование

 

Новости Инфо
Последните новости
Видете ги сите
Категории